Reviews

5 Reacties

Voeg toe →

 1. Onlangs startte m’n pc op met zwart scherm. Meteen de hulp ingeroepen van ter zake deskundige Ignace! Na een vlotte reactie met nuttige tips, werkt de pc weer naar behoren. Bedankt hiervoor.

 2. Wij hebben meegedaan met het Select-Huizenruil-programma van Ignace. Een overweldigende ervaring om (opgejaagd door de Amsterdamse hectiek) een aantal dagen te mogen genieten van de rust en ruimte van het Groningsche land. Er gaat niks boven… het mindful voeren van de kippen, het verzorgen van de planten, de aandacht die we van Poes Max kregen, het grotendeels digi-loze leven en alle voorbijgangers die ,Moi’ zeiden. Van deze huizenruil willen wij wel een traditie maken!

 3. Ayant vécu pendant toute une année avec Ignace, je suis bien placé pour savoir à quel point celui-ci peut être d’une aide précieuse dans de nombreux domaines. Ses conseils avisés ont pu aider à plusieurs reprises l’adolescent que j’étais alors. Maintenant entré dans ma vie d’adulte, ses interventions restent toujours pertinentes et cruciales pour résoudre les problèmes auxquels je peux être confronté. Par exemple, dernièrement en vacances à l’étranger (je viens de Belgique), j’ai constaté que mon GSM ne pouvait ni appeler ni envoyer des messages à l’étranger. De retour dans mon pays, je suis allé demander à mon opérateur téléphonique s’il pouvait régler ce problème, mais j’en suis ressorti bredouille. Quelques jours plus tard, j’ai rendu visite à Ignace aux Pays-Bas. Chance inouïe, celui-ci venait d’ouvrir un bureau de conseils généraux. En quelques minutes (et quelques manipulations d’Ignace), mon GSM fonctionnait à nouveau parfaitement !

  En bref, si vous avez un problème, quelque soit le domaine dudit soucis, son bureau de conseils généraux aura très certainement une solution pour vous !

  Vertaling: Omdat ik een heel jaar bij Ignace in huis heb gewoond, weet ik precies hoe waardevol zijn hulp kan zijn op allerlei gebied. Zijn verstandige adviezen hebben mij, als de adolescent die ik toen was, meermalen geholpen. Nu ik volwassen ben, zijn zijn bemoeienissen nog steeds relevant en essentieel om de problemen op te lossen waarmee ik te maken heb. Bijvoorbeeld: tijdens mijn laatste vakantie in het buitenland (ik kom uit België) kwam ik erachter dat ik daar met mijn mobiele telefoon niet kon bellen en ook geen sms’jes kon versturen. Weer thuis ben ik [in de telefoonwinkel van] mijn provider gaan vragen of ze dit probleem konden oplossen, maar tevergeefs. Een paar dagen later bezocht ik Ignace in Nederland. Wat een geluk: hij had net een Algemeen Adviesbureau geopend. Binnen enkele minuten (en na een paar handelingen van Ignace) deed mijn telefoon het weer als vanouds!

  Kortom: als je een probleem hebt, van welke aard dan ook, heeft zijn Adviesbureau vast en zeker een oplossing voor je!

 4. Janny Klungel-Boven, Winsum

  20 juli 2019 — 09:14

  Ignace was deze week mijn slimme redder in de nood. Bij het opschonen van mijn telefoon, werd gruwelijk helder, dat de whatsapp  verdwenen was….. De énige die het gedaan had was ik zelf en na schaamte was er paniek, was er nog iets te redden. Ik zocht mijn toevlucht bij  Ignace Frenay en hij kon me direct ontvangen. Als de specialist die weet, stelde hij me enigszins gerust;  alles kon nooit helemaal verdwenen  zijn en hij zou  eens kijken. En hij keek en deed handelingen die mijn digibete verstand verre te boven gingen,  mompelde er zelfs af en toe iets bij als een heuse tovenaar, totdat….. waar werd wat ik voor onmogelijk had gehouden: “Hier zijn ze weer” sprak hij. Voor mijn ogen zag ik alle  adressen waarvan ik had gedacht dat ik ze één voor één weer in zou moeten voeren.
  Mochten er weer digitale obstakels op mijn pad komen, dan weet ik de weg.

 5. Mevrouw de Markiezin BHDdC

  5 juli 2019 — 18:58

  Deze review is geschreven aan mijn alter-ego, Drs.D. (Diederik) de Dupe, rustend classicus, door diens steun en toeverlaat, de Markiezin Mieke Braamhorst Hollenroh Douwinkel de Clouque. Disclaimer: wie geen gevoel voor humor heeft, late onderstaande review ongelezen:

  “Heer de Dupe,

  Langs deze bekende weg wil uw m. graag door middel van een ‘review’ een steentje bijdragen aan het Algemeen Adviesbureau van de heer F. Zij weet dat hij in de eerste plaats U met alle mogelijke raad en daad wist bij te staan in uw rijke leven. Uw, naar het zich aanvankelijk liet aanzien, beladen levenslot -het nomen est omen – kreeg door zijn toedoen een welhaast miraculeuze wending. Van een bestaan onder de Parijse bruggen was het de sturende en steunende invloed van heer F. uiteindelijk die u, als een ware engelbewaarder, gaandeweg deed uitgroeien tot een tycoon in de automobielbranche. Met zijn fijnzinnige benadering wist hij datgene wat u vanzelfsprekend reeds in u had, dat wat reeds woelde en borrelde, tot volle wasdom te laten komen. De Dupe kon zo de aartsvader van de Dupolino worden!

  In mindere tijden – uw m. denkt daarbij aan enige crises in uw relatie tot mevrouw Hamstra, was de heer F. steeds uw geestelijke vader. Hij wist het pad te vereffenen dat leidde naar een voor u en mevr. H. bevredigende en duurzame relatie. In tijden van dreigende wanhoop was daar immer zijn tactvol advies dat het zinkende schip weer vlot trok.

  Zo ook voor uw m. zelve. Menigmaal wist hij haar in alarmtoestanden, bijvoorbeeld haar vrijwilligerswerk betreffend, een luisterend oor te bieden en in woord en geschrift bij te staan. Enige uitvergroting werpt op menige situatie een buitensporig vergezicht, hetgeen het gewicht ervan verschrompelde tot een peulenschil.

  Naast het lenigen van interrelationele nood was daar zijn advies met betrekking tot financiële beslissingen. Voor zover het onderwerp te specialistisch werd, putte de heer F. uit zijn rijke, ter zake kundige kennissenkring. Uw m. was daar, voor zo ver het zich laat aanzien, zeer bij gebaat.

  De heer F. verklaart zich inmiddels eveneens expert te zijn op het terrein van het openbare vervoer. Op het gebied van transport heeft hij zijn sporen meer dan verdiend gedurende de tijd dat hij u bijstond bij de opbouw van uw Dupolino concern. Een schrijnend en tekenend voorval, met goede afloop, geschiedde nog onlangs toen de bushalte naar Lauwersoog in zijn eigen dorp bleek opgeheven. Bewoners stonden zich bepakt en bezakt te verheugen op hun dagje Schiermonnikoog toen de zo vertrouwde bus rücksichtlos voorbijflitste, hen verbouwereerd, met open mond en aan de grond genageld achter latend. Eén schrijven van de heer F. bleek toereikend: het transportbedrijf keerde onverwijld op de schreden terug.

  Uw m. herinnert zich levendig hoe de heer F. haar begeleidde op de eerste schreden van het digitale pad en hoe hij haar adviseerde de overstap naar een nieuw tijdperk te maken. Zonder dit advies zou uw m. meer dan waarschijnlijk nog immer de typemachine en louter brievenpost ter hand nemen.

  Ook leefde uw m. jarenlang zonder televisietoestel. Te danken aan de heer F.’s ingrijpen bekijkt zij nu met genoegen programma’s op de zenders 1,2, en 3, alsook TV Friesland en TV Noord. Uw m. is zodoende in beeld aangesloten op regio- en wereldgebeuren. Wonend in een stulpje in het groen betekende dit een reuze stap voorwaarts!

  Met dankbare groeten aan de heer F.

  Uw MMBHDdeC “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *