En wie ben ik dan wel? Ignace Frénay. Met pensioen sinds januari 2020, na 23 jaar predikant te zijn geweest in Winsum; voor die tijd 14 jaar verbonden geweest aan het Parcivalcollege in Groningen: schoolleiding (financiën) en docent. Van oorsprong een beta-opleiding, later theologie  (Radbouduniversiteit en PThU) en frans. Ook nog wetenschappelijk medewerker geweest aan de RUG (vraagstukken van oorlog en vrede). Ben veel in kloosters geweest. Karate 1e dan. Trainingsacteur Verbale agressie. Bijzondere belangstelling voor religie en psycho(patho)logie.
Zie verder de pagina over ’t Hogelaand.Op 19 januari nam ik afscheid als predikant van de
Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt

Foto: Hessel Velzen

Het was een bijzondere dag! In het kerkblad (‘Klankbord’) van januari/februari was al een  ‘Nawoord’ en een Afscheidsinterview opgenomen.  Toen de grote dag naderde kwam Alje van Bolhuis langs om mij te interviewen voor Mannen bie Pad, op de site Grandioos Groningen. Ook in de Ommelander Courant verscheen een uitgebreid interview , en zelfs RTV Noord kwam langs, voor een item op  NoordVandaag, waarbij wel erg de nadruk lag op het conflict met de RK kerk van ruim 35 (!) jaar geleden. Wat ik verder gezegd heb kwam te weinig aan bod.

De dag zelf kwam natuurlijk de gewone Kerkgroet uit, terwijl er al eerder een  uitnodiging de deur uit was gegaan.  Voor wie het wil (her)beleven: hier zijn twee geluidsopnamen:

De liturgie kun je hier downloaden, net als de tekst van de afscheidspreek. Aan het eind van de middag sprak ik een dankwoord uit, gefilmd door Ricardo Froncek. Ook kon iedereen een exemplaar meenemen van mijn zgn. Dagboek: een hilarische compilatie uit mijn privé-leven, inclusief de onvermijdelijke Drs. de Dupe.

Overdonderd door de warmte en hartelijkheid van die dag, schreef ik in de kerkgroet van 26 januari:

Binnenkort geef ik (een keuze uit) mijn verzamelde preken uit. Je kunt een exemplaar reserveren door vóór 10 maart  € 3,- over te maken middels dit betaalverzoek. De eerstvolgende keer dat we elkaar zien ná 31 maart, krijg je je exemplaar mee. Een mooie gelegenheid weer eens langs te komen op het Hogelaand!  Gemeenteleden die hun bestelling via de kerk hebben gedaan, kunnen hun exemplaar na de dienst van 5 april  tegen contante betaling uit de kerk meenemen.

Hier nog meer preken en artikelen op de site van de PGWH. Plus, als toegift, een legendarische Pinksterpreek (2006):

waarbij moet worden aangetekend dat de ‘Dominee Jansen’ uit de anecdote waar ik mee begin uiteraard NIET mijn gewaardeerde collega ds. Harmen Jansen is: die was toen nog helemaal niet in beeld!